пʼятниця, 21 грудня 2012 р.

Роль інновацій у розвитку інформаційної економіки

Домінуючою тенденцією світового економічного розвитку на сьогоднішній день є формування та розвиток інформаційної економіки. Впровадження інформаційних технологій з одночасним забезпеченням прав і свобод громадян з використання цих технологій і надання доступу до інформації є ключовими факторами ефективного переходу до нової інформаційної економіки.
Щоб вижити в новій конкурентному середовищі держава повинна бути відкрита для нових ідей, нових способів роботи, нових інструментів та обладнання.

Воно також має розташовувати відповідними можливостями для впровадження нововведень і отримання переваг в результаті їх використання. Курс на поширення інновацій має стати одним з основних компонентів сучасної державної політики, яка повинна здійснюватися за допомогою спеціальних заходів, що сприяють збільшенню потоку інформації в секторі економіки.

Інновація являє собою один з видів людської діяльності. Кожен громадянин є потенційним творцем, конструктором, які реалізують проектний задум, чи користувачем якої-небудь інновації. Повне досягнення цілей інновацій неможливе без існування відкритої для їх розповсюдження середовища, заснованої на знаннях про природу можливостей і ризиків. Така середу може бути утворена тільки шляхом відкритого діалогу між представниками наукових організацій, підприємств, уряду, зацікавлених груп та широкої громадськості.

Велика частина досліджень в нашій країні здійснюється в науково-дослідних інститутах та вищих навчальних закладах, що призводить до необхідності зміцнювати їх взаємодію з промисловістю. Таким чином, українська інноваційна політика повинна припускати розширення передачі інформації з державних дослідницьких організацій у виробництво. Основу інноваційної політики становить своєчасна передача технологій малим і середнім підприємствам з метою розширення можливості використання цих технологій. Реалізація інноваційної політики може здійснюватися через такі механізми: «наукові парки», регіональні технологічні центри, служби зв'язку в академічних та дослідницьких організаціях, а також демонстраційні проекти.

Однією з особливостей сучасної інформаційної економіки є збільшення обсягу бази знань у всіх секторах виробництва. В даний час галузі промисловості з низьким рівнем досліджень і розробок можуть стати основними користувачами знань. Сформована українська економіка може стати конкурентоспроможною тільки у тому випадку, якщо вона буде володіти великим обсягом знань.

Кількість вироблених нових товарів, що вперше з'явилися на українському ринку, становить лише 2% товарообігу промислових підприємств. Така статистика демонструє, що, вклад інновацій в конкурентоспроможність промисловості залишається незначним, незважаючи на повсюдне розуміння важливості їх впровадження. Така ситуація, на жаль, призводить до ігнорування можливостей випуску нових продуктів або надання нових послуг на світовому ринку, а також до недостатньо швидкої реакції на зміни попиту.

Цікавим в інноваційному напрямі є досвід Європейського Союзу: на одному із засідань Ради Європи було прийнято рішення регулярно підбивати підсумки впровадження інновацій в країнах Європейського Співтовариства. В результаті у багатьох країнах ЄС діяльність в області інновацій стала нової горизонтальної політикою, об'єднує такі традиційні галузі як економіка, промисловість та науково-дослідна робота.

Хоча Україна і входить до числа країн, найбільш готових до переходу до нової інформаційної економіці, їй ще належить зробити багато чого в цій області. Так, незважаючи на наявність висококваліфікованих трудових ресурсів, уряду країни необхідно істотно розширити доступ населення до Інтернету, створити більш сприятливі умови для ведення електронної комерції, а також сприяти формуванню лідерів, які б служили рушійною силою переходу до інформаційної економіки.

Таким чином, інновації є необхідним елементом підвищення конкурентоспроможності українських підприємств і, отже, головним компонентом промислової та інноваційної політики. Впровадження інновацій необхідно здійснювати в вивіреному законодавчому полі, здійснювати держзамовлення на них, проводити моніторинг виконаної роботи, стимулювати використання інноваційних ідей з метою підвищення конкурентоспроможності України на світовій арені.

неділя, 2 грудня 2012 р.

Автоматизація звітності діяльності підприємства

Звітність є невід'ємною діяльністю будь-якого підприємства. Вона дозволяє оцінити проведену роботу конкретних об'єктів на підприємстві, систематизувати отриману інформацію і зробити більш об'єктивну оцінку діяльності по кожному елементу виконання функцій об'єктів підприємства.

Розглянуто проблему звітної діяльності відділу навчання з питань охорони праці експертної організації. Проблема в звітній діяльності відділу про вчення криється у тому, що відбуваються зміни нормативної бази (законодавчих актів і нормативно-правових актів з охорони праці), самих форм звітності, їх критеріїв та вимог до оформлення документації.

Для вирішення даної проблеми існує два програмних пакета, що реалізують автоматизацію звітної діяльності відділу про вчення, але про а є застарілими, у зв'язку з технічними вимогами до програмного забезпечення та множинними змінами в процесі роботи відділів навчання даного типу.

Відділи навчання з питань охорони праці займаються вивченням основ охорони праці, підготовки посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці з урахуванням особливостей виробництва відповідних об'єктів економіки. У зв'язку з цим виникає потреба вести звітність про виконуваної та виконаній роботі відділу, при цьому так само формується інформаційна база за укладеними договорами з об'єктами економіки.

Потрібно розробити програмне забезпечення відповідне критеріям:

- Підтримка введення-виведення інформації на будь-якій мові встановленому в операційній системі;
- Користувальницький фільтр даних дозволяє відбирати дані по потрібному користувачеві критерієм;
- Створення власних форм звітів без спеціальних навичок програмування;
- Переносимість, тобто можливість копіювання програми без її установки на інший ПК;
- Підтримка новітніх операційних систем;
- Незалежність від середовища виконання (розробки);
- Переносимість даних в інші СУБД;
- Можливість експорту готових звітів в різні формати (DOC, PDF, EXCEL);
- Можливість резервного копіювання даних;
Програма Realistic Report ADO розроблена для реалізації завдання «Автоматизація звітної діяльності відділу навчання та перевірки знань з питань охорони праці ТОВ« Інженерний центр промислової безпеки ».
Realistic Report ADO був створений в замін застарілого програмного забезпечення і є самостійною розробкою, а не доповненим або переробленим додатком сторонніх виробників.
У програмі передбачено:
- Введення інформації в БД за заздалегідь підготовленою масці введення;
- Перевірка певних введених значень на логічні помил ки (наприклад: дата проведення іспиту та дата наступної перевірки знань);
- Складання / редагування форми звітів;
- Фільтрація даних по критеріях вибраним користувачем, сортування;
- Резервне копіювання БД;
- Переносимість (безпечний перенос програми на будь 1MB PC сумісний комп'ютер з встановленою ОС Windows NT SP6a-Windows 7, включаючи 64 розрядні версії цих ОС).
Виняток становить Windows 98/Windows ME по причині неповної сумісності з технологією ADO.

Програма використовує технологію ADO для зв'язку з файлом бази даних MS ACCESS. Рішення використовувати динний тип зберігання даних пов'язано з гарною отказоустойчивостью і поширеністю формату файлу (поширеністю в даному понятті є можливість використовувати готові утиліти для обробки / відновлення даних формату mdb). Середовищем розробки був вибраний Delphi7. Переваги середовища розробки Delphi це швидкість розробки додатка, висока продуктивність розробленого додатка, низькі вимоги розробленого додатка до ресурсів комп'ютера, нарощуваність за рахунок вбудовування нових компонент та інструментів в середу Delphi, можливість розробки нових компонент та інструментів власними засобами Delphi (існуючі компоненти і інструменти доступні в вихідних кодах), вдала опрацювання ієрархії об'єктів а так само доступність величезної кількості візуальних компонентів третіх фірм, частина з яких безкоштовні.

Переваги Realistic Report ADO в порівнянні з аналогічним програмним забезпеченням:
- Підтримка будь-якої мови встановленого в операційній системі;
- Користувальницький фільтр даних дозволяє відбирати дані по потрібному користувачеві критерієм;
- Створення власних форм звітів без спеціальних навичкою програмування;
- Підтримка скриптових мов звітів для обробки «особливостей» виконання звітності (скриптові мови для написання сценаріїв схожі з С + +, Pascal, C # і PHP що про легше програмісту або системного адміністратора написання додаткових функцій звітності);
- Переносимість;
- Підтримка новітніх операційних систем;
- Незалежність від середовища виконання (розробки);
- Переносимість даних в інші СУБД;
- Можливість експорту готових звітів в різні формати (PDF, EXCEL, BMP, TIFF, JPEG);
- Резервне зберігання даних;
- Заповнення полів БД по передвстановленою масці вводу.

При використанні даного виду автоматизації звітної діяльності відділу, відбувається значний приріст в якості і швидкості складання звітної документації, а також ведеться інформаційна аза даних (довідник) за виконану роботу відділу. Розроблене програмне забезпечення також легко переобладнується під потреби інших відділів шляхом зміни структури та осіб ази даних і складанням звітних форм для неї.

Надалі Realistic Report ADO планується додати функції безпеки, рольової доступ до даних, оновлення версії програмного забезпечення через локальну мережу та введення централізованої БД для стаціонарних комп'ютерів і поділ проекту на локальну (переносиму) і мережеву версії.

Джерело зображення: http://ezarabotok.info/about-2/

вівторок, 29 травня 2012 р.

Регульовані доходи

Регульовані доходи - це ті грошові надходження, які передаються з Державного бюджету до місцевих бюджетів з метою збалансування доходів та видатків (міжбюджетні трансферти).

Ремітент - векселедержатель, вказаний у тратті, в результаті передачі йому трасантом права на отримання грошей від трасата.

Рефінансування державного боргу - розміщення нових державних позик для погашення заборгованості за вже випущеними.

Ризик - усвідомлення можливості небезпеки виникнення непередбачуваних втрат очікуваного прибутку, майна, грошей у зв'язку з випадковими змінами умов економічної діяльності, несприятливими обставинами, який вимірюється частотою, ймовірністю виникнення того чи іншого рівня витрат.
Макет блогу завантажено з Галереї Онлайн Інструментів та модифіковано з допомогою безкоштовний уроків.